Derk Prinsen

general tax practice

Derk (1969) studeerde Nederlands recht en fiscaal recht aan de universiteit van Leiden. Na zijn afstuderen in 1995 begon hij als advocaat bij de sectie fiscaal recht van het advocatenkantoor NautaDutilh te Rotterdam. Van 2006 tot 2018 werkte Derk achtereenvolgens bij Van Mens & Wisselink, Luminous Tax Matters (in 2016 gefuseerd met AKD), steeds als specialist belastingrecht, te Amsterdam.

Derk is gespecialiseerd in de belastingheffing van ondernemers en ondernemingen, met inbegrip van het internationale belastingrecht. Het merendeel van Derks cliënten bestaat uit vennootschappen behorend tot multinationals. Derks advisering is erop gericht de activiteiten van zijn cliënten fiscaal efficiënt vorm te geven en zowel dubbele als premature belastingheffing te voorkomen. Hij beschouwt het als een uitdaging cliënten niet alleen fiscaal te adviseren, maar ook intensief te begeleiden bij de uitvoering van het advies en bij de nakoming van fiscale verplichtingen. Met de meeste van zijn cliënten onderhoudt Derk zodoende jarenlange relaties.

Derk is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOA) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Hij spreekt vloeiend Engels, Frans en Duits.