Op 10 oktober 2017 hebben de aanstaande regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun resultaat van de coalitiebesprekingen gepresenteerd. Dit is opgenomen in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Uiteraard hebben de diverse plannen ook fiscale gevolgen. Sommige zelfs verstrekkend. Hieronder staan wij stil bij een aantal van de voorgenomen fiscale maatregelen voor zover die nu bekend zijn. Er zijn meer maatregelen aangekondigd dan hieronder. Neem daarom bij vragen over uw fiscale plannen voor de komende jaren contact op met uw aanspreekpunt bij Cervus.

VPB & DIVIDENDBELASTING

Op dit punt worden (zeer) ingrijpende wijzigingen verwacht. Vrijwel alle ondernemers worden hierdoor geraakt. Zo zal het Vpb-tarief in stappen van 20% en 25% naar 16% en 21% gaan per 2021. De verlenging van de eerste schijf in de Vpb van € 200.000 naar € 350.000 wordt teruggedraaid. De schijfgrens blijft dus € 200.000. De grondslag van de Vpb wordt verbreed. Zo wordt de aftrekbaarheid van rente van vreemd vermogen beperkt en gestroomlijnd. De afschrijving gebouwen in eigen gebruik in de Vpb wordt beperkt tot een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde (was 50%). Het effectief tarief van de innovatiebox gaat van 5% naar 7%. De voorwaartse verrekening van verliezen in de Vpb wordt beperkt tot zes jaar. In het kader van de aanpak van belastingontwijking door multinationals pleit het kabinet voor het opstellen van een zwarte lijst met niet-coöperatieve jurisdicties. Verder komt er een verplichting voor multinationals om per EU-land en per land op de zwarte lijst te rapporteren over hun activiteiten. De dividendbelasting wordt afgeschaft. Verder is het voornemen directe beleggingen in vastgoed door beleggingsinstellingen niet meer toe te staan. Ook wenst men invoering van een bronbelasting op rente en royalty’s op uitgaande financiële stromen naar zogenaamde low tax jurisdictions.

INKOMSTENBELASTING/LOONBELASTING

Box 1
Vanaf 2019 volgt invoering van een tweeschijvenstelsel IB/LB met basistarief van 36,93% en toptarief van 49,5%. Het aangrijpingspunt van het toptarief (€ 68.507 in 2018) wordt bevroren. Dit is wat in de media de invoering van ‘vlaktaks’ wordt genoemd. Hier valt wel wat op af te dingen, want er wordt de komende jaren ook weer flink heen en weer geschoven met belastingkortingen, en aanverwant. Het eigenwoningforfait wordt vanaf 2020 verlaagd. Echter, de regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’ (Wet Hillen) wordt de komende 20 jaar stapsgewijs afgebouwd. De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 in jaarlijkse stappen van 3% verlaagd naar het basistarief. Dit geldt ook voor andere aftrekposten.

Box 2
Het Box 2-tarief gaat omhoog naar 27,3% in 2020 en naar 28,5% in 2021.

Box 3
Ook Box 3 wordt onder handen genomen. Zo zal er sneller aangesloten worden bij het werkelijk rendement van spaartegoeden. Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar € 30.000 per persoon. Een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement wordt uitgewerkt.

Loonbelasting

Na evaluatie van de huidige gebruikelijk loonregeling zal het kabinet bezien of de regeling moet worden aangepast. Hierbij wordt bezien of de regeling ten aanzien van het uitbetalen in aandelen voor start-ups en scale-ups wordt verruimd. De looptijd van de 30%-regeling wordt beperkt van acht naar vijf jaar. De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog van € 1.500 naar € 1.700.

WET DBA

De Wet DBA wordt geheel vervangen. Een nieuwe wet moet enerzijds zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandheid voorkomen. Zo is het voornemen voor zzp-ers te bepalen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een lange duur van de overeenkomst. Er komt een ‘opt out’ voor LB en premies voor de bovenkant van de markt. Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd die vooraf duidelijkheid en zekerheid moet geven.

OMZETBELASTING

De regering wil een verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%.

DIVERSEN

De informatiepositie en de opsporingscapaciteit van de Belastingdienst wordt versterkt en er komt meer transparantie. Er komt een korting op de verhuurdersheffing voor corporaties die investeren in verduurzaming.

Cervus Belastingadvies B.V.
Maarten Jan Brouwer
+31 (0)6 1493 2773
mjbrouwer@cervusbelastingadvies.nl

Delen: