In de afgelopen jaren heeft Cervus diverse keren gepubliceerd over het zogenaamde ‘Zorgbesluit’ van de staatssecretaris van Financiën. Zie hiervoor onze factsheet ”Aanpassing van het Zorgbesluit” en factsheet ”Nieuw besluit over de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting”. Via deze bijdrage vragen wij aan zorgpartijen hier nog eens aandacht aan te besteden. Immers, op 1 januari 2021 loopt mogelijk een bestaande ruling en/of verkregen zekerheid van de Belastingdienst af. Oppassen dus!

WAAR GAAT DEZE KWESTIE OVER?

Vanaf 1 januari zijn zogenaamde ‘Zorg BV’s’ waarvan de aandelen worden gehouden door een stichting of tussenhoudster (BV) volgens de staatssecretaris alleen nog vrijgesteld indien ze aan door hem in het Zorgbesluit gestelde voorwaarden voldoen.

WAT ZIJN DAN DIE ZOGENAAMDE ZORGVENNOOTSCHAPPEN WAAR DIT OVER GAAT?

Dit zijn BV’s en NV’s waarvan de feitelijke activiteiten voor tenminste 90% bestaan uit zorg. In de wet is dat (enigszins verouderd) omschreven als: de verpleging, genezing en/of verzorging van zieken, kraamvrouwen, personen met een verstandelijk of lichamelijke beperking of ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

WAT MOET MEN DOEN?

Zoals gezegd is de staatssecretaris van mening dat elke Zorg BV aan de door hem gestelde voorwaarden moet voldoen. Hoewel deze stelling wel enige nuancering kan gebruiken, is het wel een gegeven waarmee zorginstellingen het moeten doen. Immers, dit is gepubliceerd beleid waar de inspecteurs zich aan zullen houden. De voorwaarden waaronder Zorg BV’s een beroep kunnen doen op de Vpb-vrijstelling staan dus in het Zorgbesluit. Dit is het beleidsbesluit van 25 november 2019 (nr. 2019-187751).

Kortom: Cervus adviseert alle zorginstellingen die werken met Zorg BV’s en die zich (willen) beroepen op de vrijstelling, nog eens goed te bezien of zij voldoen aan de voorwaarden van het Zorgbesluit.

ASSISTENTIE

Bij Cervus hebben wij een ruime ervaring met deze dossiers. Onze adviseurs helpen u graag om te beoordelen of uw instelling aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voldoet of kan gaan voldoen.

Cervus Belastingadvies
Jan Pieter van Eck   tel: +31 (0)6 2616 4880

Delen: