Zorg

De zorgsector is eigenlijk altijd enorm in beweging. Kennis van uw sector is van groot belang. De adviseurs van Cervus hebben bijzondere kennis over de relevante fiscaliteit in de zorgsector (zowel eerstelijns als tweedelijns, intramuraal en ambulant). Ook werken wij intensief samen met (controlerend) accountants gespecialiseerd in de zorgsector. Zo hebben onze adviseurs ook bijzondere ervaring op het gebied van de btw-aspecten in de zorgsector. Denk hier bijvoorbeeld aan de in- en uitleen van personeel en optimalisatie van vooraftrek.

De adviseurs van Cervus hebben ook ruime ervaring op het gebied van horizontaal toezicht en het implementeren van een tax control framework. Daarnaast hebben de adviseurs bijzondere ervaring en kennis op het gebied van fusies en herstructureringen van zorgconcerns. Tevens heeft Cervus diverse samenwerkingsverbanden tussen (bijvoorbeeld) ziekenhuizen en private zorgondernemers helpen opzetten. Denk ook aan het structureren van zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) waarbij het heel vaak belangrijk is dat er géén btw druk op interne prestaties ontstaat. Ter illustratie, zie bijvoorbeeld deze en deze blog. Tevens hebben wij bijzondere ervaring op het gebied van privatiseringen van zorgconcerns en (winstdelende) financiering van zorginstellingen door private ondernemers.

In de zorgsector is het personeel van de zorginstelling het belangrijkste middel om de doelen te bereiken. Immers, alle zorg wordt verleend door de ‘handjes’ van de instelling. Veel zorginstellingen werken heden ten dage met een aanzienlijke flexibele schil (PNIL, personeel niet in loondienst). Het is en blijft een uitdaging voor elke zorginstelling om daar (fiscaal) compliant te zijn en te blijven. Vanzelfsprekend kan Cervus uw instelling daarbij helpen. Zie ter illustratie bijvoorbeeld deze en deze blog. Ook de publicatie van het zogenaamde Zorgbesluit voor de vennootschapsbelasting heeft de Vpb-positie van zorginstellingen beïnvloed. Niet in de laatste plaats, omdat de fiscale rechters het niet altijd eens zijn met de standpunten in dit Zorgbesluit. Zie hiervoor onder meer deze, deze en deze blog.

Tenslotte is ons administratiekantoor Ysel gespecialiseerd in het voeren van administraties en het opstellen van jaarrekeningen voor zorgprofessionals en hun zorgpraktijken zoals medisch specialisten (en hun MSB’s), tandartsen, apothekers en/of bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Voor al deze vrije beroepsbeoefenaren zijn wij een one stop shop. Van de jaarrekening, via de aangiftes tot advies. In voorkomend geval kan de zelfstandig professional bij ons ook terecht voor de financiële planning voor de oude dag.  Zie hiervoor de website van Ysel, en bijvoorbeeld deze link.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Jan Pieter van Eck of Ilona Oosterhuis.

Jan Pieter van Eck
+31 (0)6 2616 4880
jpvaneck@cervustax.nl

Ilona Oosterhuis
+31 (0)6 1514 9795
ioosterhuis@yselbv.nl

 

Gerelateerd nieuws

Zorgvrijstelling Vpb: Rechtbank oordeelt anders dan de visie van de staatssecretaris

Zorg BV’s en de vrijstelling vennootschapsbelasting

WOZ-waardering van NSW-landgoederen

Woningcorporatie is ANBI

Woningcoporaties & vennootschapsbelasting VSO2 wordt niet opgezegd