Woningcorporaties & Cervus

Woningcorporaties zijn werkzaam op het scheidsvlak van publiek en privaat. Dit is een gebied, waarin de ontwikkelingen op fiscaal vlak elkaar snel opvolgen. Vaak als gevolg van Europese regelgeving en beslissingen.

Cervus is voor woningcorporaties een one stop shop op het gebied van fiscaliteit.

De belastingheffing van en rondom woningcorporaties is daarom enorm in ontwikkeling. Sinds jaar en dag hebben zij te maken met btw, overdrachtsbelasting, loonheffing, sociale verzekeringen en gemeentelijke heffingen (waaronder WOZ-waarderingen). De invoering van de vennootschapsbelastingplicht heeft de branche fiscaal gezien volwassen gemaakt. Later kwam daar nog weer de verhuurderheffing bij, welke inmiddels wordt afgeschaft. Het afschaffen van de verhuurderheffing betekende niet dat de ‘vrije kasstroom’ voor woningcorporaties veel verbeterde. De regelgeving rondom ATAD (zie onder meer deze blog van Cervus) betekende opnieuw een stevige aanslag op het budget van woningcorporaties dat ingezet kan worden voor de sociale huisvesting.

De adviseurs van Cervus kunnen uw corporatie behulpzaam zijn bij vraagstukken rond btw en overdrachtsbelasting planning bij vastgoedontwikkeling. De fiscale planning begint daar al bij uw voornemen een grondpositie te kopen. Verder heeft Cervus de ervaring dat de btw een onderwerp is waarop met een grondige data-analyse in uw administratie behoorlijke besparingen zijn te realiseren.

Cervus biedt woningcorporaties op het gebied van de vennootschapsbelasting alle dienstverlening: van compliance (het doen van aangifte) tot advies. Onze specialisten hebben een uitstekende kennis van de vaststellingsovereenkomsten 1 en 2 (VSO1 en VSO2/2a). Ook het op de juiste wijze verwerken van de renteaftrekbeperkingen onder ATAD en de verhuurderheffing (en afdrachtverminderingen!) in de aangifte is zeer ingewikkeld. Zie over de combinatie verhuurderheffing en vennootschapsbelasting bijvoorbeeld deze blog. En hoewel de VSO met ingang van 2023 is opgezegd (zie deze blog), zal de inhoud ervan nog jaren van belang zijn.

Met het optimaliseren van de vennootschapsbelastingpositie kan uw corporatie belangrijke cashflow voordelen behalen om de investeringen op peil te houden. U kunt hierbij denken aan het optimaliseren van de gemengde projecten, de toepassing van investeringsfaciliteiten, het vormen van adequate voorzieningen en fiscale reserves, het nemen van onrendabele toppen (onder voorwaarden), de verantwoording van onderhoudsuitgaven, de planning rondom verliesverrekening.

Contact Cervus Tax
Jan Pieter van Eck
+31 (0)6 2616 4880
jpvaneck@cervustax.nl

Gerelateerd nieuws

Zorgvrijstelling Vpb: Rechtbank oordeelt anders dan de visie van de staatssecretaris

Zorg BV’s en de vrijstelling vennootschapsbelasting

WOZ-waardering van NSW-landgoederen

Woningcorporatie is ANBI

Woningcoporaties & vennootschapsbelasting VSO2 wordt niet opgezegd