Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn werkzaam op het scheidsvlak van publiek en privaat. De belastingheffing van en rondom woningcorporaties is daarom enorm in ontwikkeling. Zij hebben al sinds lange tijd te maken met btw, overdrachtsbelasting, loonheffing, sociale verzekeringen en gemeentelijke heffingen (waaronder WOZ-waarderingen). Met de invoering van vennootschapsbelastingplicht is de branche fiscaal gezien volwassen geworden. Voor woningcorporaties betekent dit een grote toename van fiscale en administratieve verplichtingen.

De adviseurs van Cervus kunnen uw corporatie behulpzaam zijn bij de ingewikkelde vraagstukken rond btw en overdrachtsbelasting planning bij vastgoedontwikkeling. De fiscale planning begint daar al bij uw voornemen een grondpositie te kopen.

Ook biedt Cervus woningcorporaties op het gebied van de vennootschapsbelasting alle dienstverlening: van compliance (het doen van aangifte) tot advies. Onze specialisten hebben een uitstekende kennis van de vaststellingsovereenkomsten 1 en 2 (VSO1 en VSO2) en de nadere afspraken die zijn gemaakt tussen de Belastingdienst en de woningcorporaties. Met het optimaliseren van de vennootschapsbelastingpositie kan uw corporatie belangrijke cashflow voordelen behalen om de investeringen op peil te houden. U kunt hierbij denken aan het optimaliseren van de gemengde projecten, de toepassing van investeringsfaciliteiten, het vormen van adequate voorzieningen en fiscale reserves, het nemen van onrendabele toppen (onder voorwaarden), de verantwoording van onderhoudsuitgaven, de planning rondom verliesverrekening en de faciliteiten voor maatschappelijke instellingen (zoals de herbestedingsreserve en andere bijzondere aftrekposten). De Vpb-advisering kan uiteraard ook gaan over de eventuele nevenstructuur.

Gerelateerd nieuws

Zorgvrijstelling Vpb: Rechtbank oordeelt anders dan de visie van de staatssecretaris

Zorg BV’s en de vrijstelling vennootschapsbelasting

WOZ-waardering van NSW-landgoederen

Woningcorporatie is ANBI

Woningcoporaties & vennootschapsbelasting VSO2 wordt niet opgezegd