Hoewel wel verwacht, toch nog een bijzonder moment: de Belastingdienst heeft besloten de met woningcorporaties gesloten ‘VSO2’ per 1 januari 2023 op te zeggen. Vanzelfsprekend kan dit voor woningcorporaties grote gevolgen hebben.

Dit betekent dat er in fiscale zin best een flinke verschuiving in aantocht is voor woningcorporaties. En dat vanaf 1 januari 2023.

Hoewel het al langer bekend was dat de Belastingdienst minder blij was met de VSO (dit blijkt onder meer uit de stellingen die de Belastingdienst inneemt in gerechtelijke procedures waarin de uitleg van de VSO ter discussie staat), is dit naar onze mening toch wel verrassend te noemen. En dat nadat kort geleden ook al de verhuurderheffing werd afgeschaft.

De VSO regelde nogal wat. Het wordt voor woningcorporaties tijd om na te denken over onder meer het volgende:

  • Onderhoudsvoorzieningen
  • Afwaarderingen (WOZ-waarden)
  • Gemengde Projecten
  • Erfpachtproducten
  • Krimpscenario’s
  • (Dis)agio op de leningportefeuille

Zie ook het eerder bericht op LinkedIn hierover wat hier is in te zien. Onze adviseurs hebben een brede ervaring op dit vlak. Graag is Cervus Tax uw corporatie hierbij van dienst. Zie voor meer informatie, het bijgaande nieuwsbericht bij Aedes.

Cervus Tax, oktober 2022
Jan Pieter van Eck
+31 (0)6 2616 4880
jpvaneck@cervustax.nl

Delen: