Veel bedrijven kunnen nu niet de loonheffingen en/of omzetbelasting betalen. De regels rondom uitstel van betaling zijn aangepast. Een aparte melding betalingsonmacht is niet langer noodzakelijk.

Door de Coronacrisis komen ondernemers al snel in liquiditeitsproblemen.

Ondernemers kunnen uitstel van betaling van belasting krijgen voor een periode van tenminste drie maanden. Als die periode te kort is, dan kan ook voor langere tijd uitstel worden toegekend.

De ondernemer moet wel aangifte doen, maar betaalt de belasting niet. De Belastingdienst legt dan een naheffingsaanslag op waartegen bezwaar kan worden gemaakt en waarvoor uitstel van betaling kan worden gevraagd.

Normaliter zou de ondernemer een boete kunnen krijgen voor de te lage betaling, maar die wordt in deze tijd niet opgelegd.

Onlangs meldden wij op onze site dat het aan te bevelen is om een melding betalingsonmacht te doen. Dat is bedoeld om te voorkomen dat een bestuurder privé aansprakelijk wordt gesteld voor de loonheffing, pensioenpremies en omzetbelasting. Op 8 april 2020 heeft het ministerie van Financiën aangegeven dat deze melding niet langer afzonderlijk noodzakelijk is. Een verzoek tot uitstel van betaling wordt aangemerkt als een melding betalingsonmacht.

Voor de inkomstenbelasting, de bijdrage zorgverzekeringswet, loonheffingen, vennootschapsbelasting en omzetbelasting kunt u volstaan met één verzoek.

Vraagt u uitstel van betaling aan voor één aanslag die betrekking heeft op deze belastingen, dan krijgt u uitstel van betaling voor al deze belastingen.

De aanvraag kan per brief of online. Het uitstel van betaling geldt ook voor oude belastingschulden (van voor de crisis).

Voor ondernemers die gebruik maken van een G-rekening geldt aanvullend beleid. Dit betreft (onder)aannemers, ondernemers die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren.

Deze ondernemers kunnen het saldo op de G-rekening nu met beroep op dit beleid eerder deblokkeren. De ondernemer moet dan wel eerst uitstel van betaling hebben gevraagd. Hierdoor krijgen deze ondernemers feitelijk dezelfde ruimte als andere ondernemers. Wel duurt dit mogelijk langer omdat meer handelingen noodzakelijk zijn.

Uitstel van betaling wordt niet verleend voor de heffing van dividendbelasting omdat het kabinet dividenduitkeringen nu wil tegengaan.

Het uitstel van betaling wordt schriftelijk aan u bevestigd. Dat kan uiteraard wel even duren omdat veel ondernemers dit verzoek zullen hebben.

Heeft u langer nodig dan drie maanden, dan moet het verzoek om uitstel schriftelijk worden gedaan. Indien de openstaande schuld dan hoger is dan € 20.000, dan is een verklaring van een deskundige noodzakelijk.

Let op dat dit beleid voorlopig beperkt houdbaar is tot 19 juni 2020.

Cervus Belastingadvies B.V.
Jan Pieter van Eck        Tel: +31 (0)6 2616 4880
Maarten Jan Brouwer  Tel: +31 (0)6 1493 2773
Jan Willem Reilink        Tel: +31 (0)6 5351 2060

Delen: