Ineens zit Nederland op slot. Naast de persoonlijke gevolgen, wordt de economie in haar grondvesten geraakt. Restaurants, cafés en sportclubs zijn gesloten, kinderopvang draait op halve kracht. Reisbureaus zijn druk om klanten te bellen om reizen te annuleren. Kortom, een heel nieuwe situatie voor ons land. De overheid doet wat ze kan om de gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. Hieronder enkele maatregelen voor ondernemers en werkgevers. Cervus kan u helpen om zo goed mogelijk gebruik te maken van deze mogelijkheden.

UITSTEL VAN BETALING

De Belastingdienst verleent drie maanden uitstel van betaling als een organisatie door het Corona-virus in betalingsproblemen komt. Het gaat dan om acute problemen die van tijdelijke aard zijn. Het mag niet gaan om betalingsproblemen die al langer bestaan.

Uitstel kan worden verleend voor:

Inkomstenbelasting;
Loonbelasting;
Omzetbelasting; en
Vennootschapsbelasting
Indien langer dan drie maanden uitstel nodig is, dan moet het verzoek binnen drie maanden worden aangevuld met extra onderbouwing. Waar deze uit bestaat moet dan nog bekend gemaakt worden door de Belastingdienst.

NOW (IN PLAATS VAN WERKTIJDVERKORTING)

Als u een omzetdaling verwacht van minimaal 20% als gevolg van het Corona-virus, dan kunt u een beroep doen op de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Dit is een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten, afhankelijk van de terugval van de omzet.

Hoe de aanvraag voor de NOW eruit gaat zien is nog niet bekend. Uitgangspunt is dat deze maatregel sneller en efficiënter ingezet kan worden dan de stopgezette maatregel voor werktijdverkorting.

Anders dan bij de werktijdverkorting is deze maatregel ook van toepassing op 0-uren contracten en oproepkrachten.

Eén van de voorwaarde die gesteld wordt is dat de werkgever zich vooraf committeert aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen.

Werkgevers betalen vervolgens het loon door aan de werknemer. Let op dat werknemers eventuele wijzigingen in hun situatie (ziekte, vakantie en dergelijke) melden bij het UWV.

VOORLOPIGE AANSLAGEN

Veel organisaties betalen hun inkomsten- en vennootschapsbelasting in maandelijkse termijnen. De huidige Corona-virus zal onmiskenbaar invloed hebben op de winst van dergelijke ondernemingen. Vraag tijdig verlaging van de voorlopige aanslagen over 2020 aan.

Verwerking van een verzoek kost circa vier weken, maar deze termijn zou wel eens kunnen oplopen als gevolg van de crisis.

Volgens het ministerie van Financiën zal de Corona-virus geen invloed hebben op de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting over 2019. Dat kan zo zijn, maar is niet vanzelfsprekend. Indien u nu bezig bent om de jaarcijfers over 2019 op te stellen, dan kunt u mogelijk al rekening moeten houden met de gevolgen van het Corona-virus. Zo kan de virus-uitbraak invloed hebben op de omvang van bepaalde voorzieningen. Of en in welke mate dat het geval is, hangt van ieder individueel geval af. Wel kan het ertoe leiden dat u meer gebruik kunt maken van de mogelijkheid om verliezen terug te wentelen naar voorgaande jaren.

Neem voor uw situatie contact op met uw Cervus adviseur.

Cervus Belastingadvies B.V.

Jan Pieter van Eck +31 (0)6 2616 4880
Maarten Jan Brouwer +31 (0)6 1493 2773
Jan Willem Reilink +31 (0)6 5351 2060

Deze informatie is gebaseerd op de stand van zaken van 25 maart 2020. Hoewel met de grootste zorg samengesteld kan Cervus Belastingadvies B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid en/of juistheid van deze informatie. Laat u zich in voorkomende gevallen adviseren door uw fiscaal adviseur.

Delen: