Met het einde in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2016, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in deze eindejaarstips.

ALLE ONDERNEMERS

Houd rekening met vervallen RDA De S&O-afdrachtvermindering en de Research & Development Aftrek (RDA) worden vanaf 1 januari 2016 samengevoegd tot één regeling op grond van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Vanaf dat moment verdwijnt de RDA en bestaat de S&O-afdrachtvermindering uit één grondslag voor all S&O-kosten. Dat zijn dus niet alleen de loonkosten, maar ook andere kosten en uitgaven voor S&O.

Tip!
Als u per 1 januari 2016 met S&O-werkzaamheden begint, doet u er goed aan de website van RVO.nl in het oog te houden. RVO.nl zal het aanvraagprogramma voor de nieuwe geïntegreerde regeling tijdig openstellen, zodat aanvragen met als startmaand 1 januari 2016 uiterlijk eind november 2015 zijn in te dienen.

GROTE UITGAVEN IN 2016? VORM EEN VOORZIENING

Als u in 2016 bepaalde (grote) uitgaven gaat doen, kan het verstandig zijn om nu al hiervoor een voorziening te vormen. U kunt echter alleen een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2015. Bovendien moeten de feiten en omstandigheden zijn toe te rekenen aan die periode. Daarnaast moet redelijk zeker zijn dat u de uitgaven zult maken.

ZORG VOOR TIJDIGE HERINVESTERING

Als u in 2012 met de boekwinst van een bedrijfsmiddel een herinvesteringsreserve hebt gevormd, moet nog dit jaar een herinvestering plaatsvinden. Laat u dat achterwege, dan valt de reserve in beginsel vrij in de winst en moet u hierover belasting betalen.

Tip!
Als de aanschaf van het vervangend bedrijfsmiddel is vertraagd door bijzondere omstandigheden, kunt u de Belastingdienst verzoeken om de driejaarstermijn te verlengen. In dat geval moet u wel kunnen aantonen dat een begin is gemaakt aan de vervanging.

VOORKOM VERLIESDAMPING

Het nemen van winst is aan te raden als u nog een verrekenbaar verlies heeft uit 2006. Voor zover u dit verliest niet kunt verrekenen in 2015, verdampt het per 1 januari 2016, dit geldt ook voor de vennootschapsbelasting.

LEG OVEREENKOMST VOOR

Aangezien het de bedoeling is dat de Verklaring arbeidsrelatie in 2016 zal verdwijnen, hoeven opdrachtnemers voor 2016 in beginsel geen VAR meer aan te vragen. In plaats van de VAR kunt u wel een nieuwe of een bestaande opdrachtovereenkomst voorleggen aan de Belastingdienst. U kunt uw overeenkomst met toelichting mailen naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl.

Cervus Belastingadvies B.V.
Jan Pieter van Eck
+31 (0)6 2616 4880
jpvaneck@cervusbelastingadvies.nl

Delen: