In de afgelopen jaren zijn de medewerkers van Cervus diverse keren betrokken geweest bij het opzetten van vastgoedfondsen.

De fiscale aspecten bij het structureren van vastgoedbeleggingen zijn divers en veelomvattend. Daarnaast is de vastgoedsector kapitaalintensief en de verschillende belastingen beïnvloeden mede daarom het rendement op de fondsbeleggingen in hoge mate.

Steeds is het fiscaal begeleiden van de opzet van een vastgoedfonds maatwerk. Dit omdat de inrichting van het fonds vaak mede afhankelijk is van de rechtsvorm en fiscaliteit van de (beoogd) beleggers in het fonds. Los van dat, is er een aantal fiscale afwegingen die standaard gemaakt moeten worden voor alle vastgoedfondsen die worden opgezet. Om die reden hebben wij voor onze relaties in de vastgoedsector een standaard presentatie opgesteld. Die is via de link onderaan deze pagina te downloaden. Aspecten die altijd spelen zijn (i) het onnodige belastingheffing voorkomen op fondsniveau, (ii) het effectief structureren voor bronbelastingen op het aan de beleggers toekomende rendement en (iii) overdrachtsbelasting bij toe- en uittreden van participanten.

Hierbij plaatsen wij de opmerking dat vastgoedfondsen op dit moment in een onzekere periode verkeren. De te downloaden presentatie is van vóór die tijd. De onzekerheid wordt ingegeven door het Regeerakkoord 2017-2021 (zie link onderaan) van Rutte III, waarin is aangekondigd dat de FBI-status voor vastgoedbeleggingen zal kunnen vervallen. Daarnaast is er in datzelfde akkoord op diverse plekken gesproken over het aanpassen van de Wet op de dividendbelasting en ook het (vrijwel) geheel afschaffen van de dividendbelasting is een punt op de agenda van het kabinet. Vanwege deze onzekerheid, is het op dit moment zeer lastig om (internationaal) georiënteerde vastgoedfondsen te structureren. Een juiste fiscale begeleiding wordt daarmee meer en meer relevant. Voorgaande neemt overigens niet weg dat de bijgaande presentatie een goed overzicht geeft van de fiscale aspecten die spelen bij het structureren van een vastgoedfonds.

Voor meer informatie en/of de mogelijkheden om uw vastgoedfonds efficiënt te structureren, kunt u contact opnemen met uw Cervus adviseur.

Cervus Belastingadvies B.V.
Jan Pieter van Eck
+31 (0)6 2616 4880
jpvaneck@cervusbelastingadvies.nl

https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst

Delen: