Veel investeerders richten zich steeds meer op duurzame investeringen. Mooie termen worden hierbij gebruikt: denk aan Climate Tech, Environmental Investing, Social en Governance (ESG) overwegingen, Sustainable Investingen, Corporate Social Investing responsibility. Feit is dat Nederland Europees gezien een van de koplopers is. Bij Cervus merken wij dat elke dag. Aan de lopende band is Cervus als adviseur betrokken bij investeringen in de klimaattranitie. In voorkomend geval doet onze administratieve partner Ysel BPO Services BV vervolgens administratieve zaken bij dergelijke SPV’s. Belangrijk aspect is altijd de mogelijkheid gebruik te maken van subsidies en overheidssteun. Nederland kent diverse fiscale stimuleringsregelingen die interessant zijn. Tijd om ze even op een rijtje te zetten voor onze klanten en relaties met daarbij een korte omschrijving. Let wel: dit betreft de basis aan fiscale stimuleringsmaatregelen. Het subsidiepalet vanuit de overheid is natuurlijk veel breder!

ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK (EIA)

De EIA biedt een duidelijk perspectief! Via de EIA bestaat de mogelijkheid om 45,5% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten (inclusief advieskosten) van duurzame energie-investeringen extra ten laste van de winst te brengen in het jaar van investering. Of een investering kwalificeert, kan men afleiden uit de EIA lijst. Zie hier de link voor 2022. In feite fiscaal eenmalig een douceurtje.

Voor de EIA geldt dat de aanvraag binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting bij het RVO binnen moet zijn.

MILIEU-INVESTERINGSAFTREK (MIA)

De MIA biedt de mogelijkheid om tot 45% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten (inclusief advieskosten) van milieu-investeringen ten laste van de winst te brengen in het jaar van investering. Een combinatie van de EIA met de MIA kan niet.

Net als voor de EIA, geldt voor de MIA dat de aanvraag binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting bij het RVO binnen moet zijn.

WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING (VAMIL)

Naast de MIA kan op milieu-investeringen voor 75% willekeurig worden afgeschreven. Dit kan een cashflowvoordeel opleveren. In combinatie met de MIA kan de VAMIL een netto belastingvoordeel opleveren van 14% (2022) op het geïnvesteerde bedrag. Zie hier voor meer informatie over de MIA/VAMIL.

Ook voor de VAMIL geldt dat de aanvraag binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting bij het RVO binnen moet zijn.

KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGAFTREK (KIA)

De goede oude en vooral vertrouwde KIA bestaat ook nog. Dit is beter bekend onder de naam investeringsaftrek. Voor investeringen tot ongeveer EUR 332.000 (2022) kan naast de EIA of MIA ook KIA geclaimd worden. Afhankelijk van het investeringsbedrag in een kalenderjaar kan de KIA oplopen tot 28% van het investeringsbedrag. In feite ook een eenmalig fiscaal douceurtje dus.

INNOVATIEBOX

Ook de innovatiebox is in dit kader te benoemen. Kwalificerende voordelen worden onder de innovatiebox effectief belast tegen een tarief van 9% in plaats van 25,8% (2022). Afhankelijk van de omvang van de belastingplichtige gelden specifieke toegangstickets. In ieder geval dient sprake te zijn van een zelfontwikkeld immaterieel activum waarvoor een S&O verklaring is afgegeven onder de WBSO. Cervus heeft vele innovatiebox ruling afgesloten voor haar klanten. De afgelopen jaren bleek de regeling echter voor het MKB vaak ‘ingewikkeld’ en daardoor in de praktijk soms te duur om toe te passen. Terug van weggeweest is daarom de mogelijkheid om een beroep te doen op een fictie waarbij de kwalificerende voordelen worden vastgesteld op 25% van de winst met een maximum van EUR 25k. Dit voorkomt administratieve lasten en is met name interessant voor kleine belastingplichtigen.

LOONKOSTENAFTREK VOOR INNOVATIEVE ACTIVITEITEN (WBSO)

De WBSO (dit is een afkorting die staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) vergoedt een deel van de loonkosten voor R&D (S&O) projecten. Daarnaast kan een aftrek worden ontvangen voor andere kosten en uitgaven van een R&D project zoals de inkoop van materialen. De WBSO aftrek is afhankelijk van het aantal R&D uren en het uurtarief. Lees hier meer over de WBSO op de website van RVO. WBSO kan alleen worden aangevraagd voor toekomstige werkzaamheden.

GEEN DIVIDENDBELASTING VOOR GROENE BELEGGINGEN

Relatief nieuw is de volgende stimuleringsmaatregel. Er geldt een vrijstelling voor Nederlandse dividendbelasting ten aanzien van de opbrengsten van aandelen in bepaalde banken en beleggingsinstellingen die groene beleggingen aanbieden.

FISCALE CLAW BACK?

Bij de meeste regelingen zijn voorwaarden ingebouwd dat een (gedeeltelijke) terugname van het voordeel volgt als de investeringen weer worden vervreemd.

Neem contact op met uw Cervus adviseur voor meer informatie over de fiscale stimuleringsmaatregelen.

Amsterdam/Zwolle, oktober 2022
Cervus Tax Lawyers

Maria Klaassen, 06 2218 7209
Peter de Hooge, 06 8396 7473

 

Delen: