Per 1 juli 2021 veranderen de btw-regels voor E-commerce. De nieuwe regels hebben met name gevolgen voor webshops, dropshippers en ondernemers die diensten of producten aanbieden via platforms en die vanuit Nederland leveren aan consumenten in Nederland en andere Europese-lidstaten.

DREMPELBEDRAGEN

Voor webshops geldt op dit moment de afstandsverkopenregeling. Die bepaalt of omzet onder het Nederlandse btw-tarief valt of onder het btw-tarief van het land waarin de koper woont. Per Europese lidstaat geldt een verschillend drempelbedrag. Valt het bedrag aan omzet per jaar boven die drempel, dan moet de btw tevens worden voldaan in het land van de afnemer.

VOORBEELD

Het huidige drempelbedrag voor afstandsverkopen richting Duitsland bedraagt € 100.000. Een webshop verzendt en levert voor meer dan € 100.000 aan omzet naar Duitse particuliere kopers. De betreffende webshop dient zich dan in Duitsland te registreren en aldaar btw-aangifte te doen.

Per 1 juli 2021 vervallen de afzonderlijke drempelbedragen per lidstaat en geldt voor de hele Europese Unie één drempelbedrag ter hoogte van € 10.000. Als je als Nederlandse ondernemer met je jaaromzet uit buitenlandse online verkopen boven dit bedrag uitkomt, dan ben je het btw-tarief verschuldigd van het land van de afnemer.

BTW-VRIJSTELLING INVOER

Op dit moment geldt voor de invoer van goederen van buiten de EU een btw-vrijstelling voor zendingen met een waarde tot € 22. Deze drempel vervalt per 1 juli 2021. Hierdoor is er vanaf 1 juli 2021 invoer-btw verschuldigd voor alle goederen die de EU binnenkomen ongeacht de waarde van de goederen. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij afstandsverkopen vanuit een niet-EU-lidstaat kan de verkoper kiezen voor de invoerregeling. Hij betaalt dan de btw over zijn verkopen vanuit Nederland, maar is vrijgesteld van invoer-btw voor zendingen met een waarde tot € 150.

EENLOKETSYSTEEM

Om de administratieve last voor ondernemers voor bovenstaande regelingen zo eenvoudig mogelijk te houden, kan per 1 juli 2021 gebruik worden gemaakt van het Eenloketsysteem. Via dit systeem kun je voor alle EU-lidstaten gelijktijdig 1 btw-aangifte doen en tevens aangifte doen van invoer-btw. Aanmelding voor dit systeem kan vanaf 1 april 2021.

REGISTRATIE BTW ANDERE EU-LIDSTATEN

In sommige gevallen is het voordeliger om geen gebruik te maken van het Eenloketsysteem, maar om rechtstreeks btw-aangifte te doen in het land van de ontvanger van de goederen. Dit vanwege lagere btw-tarieven in sommige EU-lidstaten en de snellere afhandeling van aftrek van voorbelasting op kosten die u maakt in die landen.

BTW-ADVIES

Neem contact op met onze btw-adviseur Geert Beuker voor een vrijblijvende inventarisatie van uw btw-inrichting. Wij kunnen onderzoeken wat voor u de meest voordelige en meest praktisch werkbare situatie is.

Cervus Belastingadvies B.V.

Geert Beuker +31 (0)6 1177 0709

Delen: