INLEIDING

Onze beroepsorganisatie heeft op haar website een eerste reactie geplaatst op het ‘Inclusive Network’ van de OESO. De NOB is verheugd dat 130 van de 139 landen van de OESO het op hoofdlijnen eens lijken te zijn geworden om de internationale belastingregels te hervormen.

Uiteraard zullen wij als Cervus onze klanten later uitgebreider informeren. Voor nu volstaan wij met een aantal korte opmerkingen. Het plan van het ‘Inclusive Framwork’ van de OESO omvat twee pijlers. De eerste pijler is een minimum belastingtarief van 15% voor multinationals. De tweede pijler betreft opnieuw toegedeelde heffingsrechten daar waar zeer winstgevende multinationals hun winst behalen. Zie hier een link naar de website van de OESO (OECD) met de plannen. De plannen worden daar uitgebreider toegelicht. Voor de fiscale fijnproevers onder ons, is de link naar het OECD-rapport over de fiscale aspecten in een meer digitale samenleving wel interessant. Dit is één van de onderdelen van de Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) plannen. Het rapport kan hier nagezien worden.

INTERNATIONALE COÖRDINATIE INTERNATIONALE BELASTINGREGELS GEWENST

Onze beroepsgroep heeft benadrukt in het persbericht dat zij altijd pleitbezorger is geweest van internationale coördinatie voor modernisering van de internationale belastingregels. Als Cervus onderschrijven wij dat. De NOB verwelkomt daarom deze historische stap om te komen tot een herijkt internationaal fiscaal regime voor multinationals.

OPROEP OM MET GOEDE IMPACTANALYSE TE KOMEN

Pijler 1 gaat over het minimumtarief van 15%. In oktober 2021 wordt een gedetailleerder plan verwacht voor invoering hiervan. De NOB vraagt het Ministerie van Financiën op om met een goede impactanalyse te komen voor Nederland. Zij geeft aan dat zij daar ook graag een bijdrage aan wil leveren. Immers, dit is een van de kernpunten van de NOB: mede bijdragen aan zorgvuldig tot stand gekomen wetgeving voor Nederland.

Contact Cervus
Maarten Jan Brouwer   tel: (0)6 1493 2773
Derk Prins                        tel: (0)6 2021 0645

Delen: