In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2018 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij.

De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

  • maatregelen ondernemingen;
  • maatregelen werkgever;
  • maatregelen internationale situaties;
  • maatregelen btw & accijnzen;
  • maatregelen auto & mobiliteit;
  • maatregelen particulieren;
  • overige maatregelen.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2018 in werking treden, tenzij anders vermeld. Deze special behandelt alleen de wetsvoorstellen die met Prinsjesdag zijn gepubliceerd. Er zijn meer fiscale (wets)voorstellen die naar verwachting per 1 januari 2018 in werking treden. Daarover gaat deze special niet.

MAATREGELEN ONDERNEMINGEN

Nieuwe tarieven IB/PVV

Per 1 januari 2018 hebben ondernemers die via een eenmanszaak, vof of maatschap hun onderneming drijven naar verwachting te maken met de volgende tarieven in box 1 voor de inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen (IB/PVV).

Delen: