In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2020 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij.

De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

  • Inkomstenbelasting;
  • loonbelasting;
  • vermindering afdracht loonbelasting en premies;
  • vennootschapsbelasting;
  • bronbelasting op rente en royalty’s;
  • verhuurderheffing;
  • overdrachtsbelasting;
  • omzetbelasting;
  • overige maatregelen.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2020 in werking treden, tenzij anders vermeld. Deze special behandelt alleen de wetsvoorstellen die met Prinsjesdag zijn gepubliceerd en/ of openbaar gemaakt. Er zijn meer fiscale (wets)voorstellen die naar verwachting per 1 januari 2020 in werking treden. Daarover gaat deze special niet, tenzij er uitdrukkelijk naar verwezen wordt.

Neem voor details over de plannen of vragen naar aanleiding van de plannen contact op met uw Cervus adviseur!

Delen: