In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2021 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

– maatregelen Covid-19;
– maatregelen ondernemingen;
– maatregelen werkgever;
– maatregelen internationale situaties;
– maatregelen onroerend goed;
– maatregelen auto & mobiliteit;
– maatregelen (vermogende) particulieren;
– overige maatregelen.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1-1-2021 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Delen: