In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2023 en aanvullende wetsvoorstellen
voor u op rij. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota.

De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

  • maatregelen ondernemingen;
  • maatregelen werkgever;
  • maatregelen BTW & accijnzen;
  • maatregelen onroerend goed;
  • maatregelen auto & mobiliteit;
  • maatregelen box 3;
  • maatregelen (vermogende) particulieren;
  • maatregelen internationale situaties;
  • overige maatregelen.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2023 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Delen: