In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2024
en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd,
bijvoorbeeld in de Voorjaarsnota 2023.

De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

 • maatregelen ondernemingen;
 • maatregelen bedrijfsopvolgingsfaciliteiten;
 • maatregelen werkgever;
 • maatregelen BTW & accijnzen;
 • maatregelen vastgoed;
 • maatregelen auto & mobiliteit;
 • maatregelen (vermogende) particulieren;
 • maatregelen internationale situaties;
 • maatregelen BES-eilanden;
 • maatregelen energie & milieu;
 • overige maatregelen.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2024 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Delen: