Ondernemers die zowel btw-belaste als vrijgestelde activiteiten verrichten kunnen de btw op kosten die aan beide activiteiten moeten worden toegerekend slechts ten dele in aftrek brengen. Toch konden dergelijke ondernemers vóór 1 januari 2007 de volledige btw op de aanschaf van kerstpakketten terugvragen. Thans staat de Belastingdienst dit niet meer toe. Cervus meent evenwel dat er argumenten zijn voor een volledige teruggaaf van de btw in bovengenoemde gevallen.

STANDPUNT BELASTINGDIENST

Volgens de Belastingdienst komt de btw ter zake van de aanschaf van kerstpakketten niet voor aftrek in aanmerking als de inkoop ervan volledig is toe te rekenen aan de vrijgestelde activiteiten. Als de ingekochte kerstpakketten volledig zijn toe te rekenen aan de belaste activiteiten, is er wel recht op volledige aftrek van de btw ter zake van die inkoop. Als de kerstpakketten niet specifiek toerekenbaar zijn aan de belaste of de vrijgestelde activiteiten van de ondernemer, is er sprake van algemene kosten. De inkoop-btw is dan aftrekbaar volgens het pro rata (belaste omzet/totale omzet).

De adviseurs van Cervus zijn van mening dat dit standpunt vatbaar is voor discussie. Uiteraard zijn wij graag bereid om u onze zienswijze toe te lichten.

BEZWAAR

Indien de factuur van de kerstpakketten die in december 2011 zijn uitgereikt, is ontvangen in december dan wel het vierde kwartaal 2011, dient de btw te worden teruggevraagd in de aangifte die uiterlijk eind januari moet zijn ingediend. Wij adviseren om aangifte te doen conform het standpunt van de Belastingdienst. Ter zake van de btw die niet via de aangifte kan worden teruggevraagd, dient dan binnen 6 weken na de voldoening op de aangifte c.q. na de teruggaafbeschikking bezwaar gemaakt te worden. Graag verzorgen wij dit bezwaar voor u op basis van no cure, no pay. Wij brengen u in dat geval dus enkel een vooraf overeengekomen bedrag in rekening als en voor zover er aan uw bezwaar tegemoet wordt gekomen.

Cervus Tax Lawyers
mr. drs. G.W. Beuker
gwbeuker@cervustax.nl
+31 (0)6 1177 0709

Delen: