In het nieuws is meerdere malen verkondigd dat de vrijgestelde schenking met betrekking tot de eigenwoning verlaagd zal worden in 2023 (van € 106.671 naar € 28.947) en helemaal afgeschaft zal worden vanaf 2024.

In dit nieuwsbericht delen wij de stappen die u in 2022 nog moet ondernemen om in 2023 nog aanspraak te kunnen maken op de hoge vrijstelling van € 106.671.

2022

Als u gebruikt wilt maken van de hoge vrijstelling dan adviseren wij om in 2022 in ieder geval € 27.232 te schenken. Dit is het bedrag van de verhoogde eenmalig vrijgestelde schenking ad € 27.231 + € 1. Het is bekend dat in de media verschillende bedragen worden genoemd, maar dit lijkt vooralsnog een ‘safe haven’.

Wij adviseren vrijwel altijd de schenking schriftelijk vast te leggen. Dan kan de schenker een ontbindende voorwaarde opnemen waarin de schenker bepaalt dat de schenking moet worden gebruikt voor de eigen woning.

Niet alleen legt dit de bedoeling goed vast, maar op die manier wordt voorkomen dat schenkbelasting moet worden afgerekend als de schenking onverhoopt niet wordt gebruikt voor de eigen woning.

Verder kunnen ook aanvullende afspraken worden opgenomen zoals afspraken over het al dan niet in de huwelijksgoederengemeenschap vallen van de schenkingen.

Het bedrag ad € 27.232 zal daadwerkelijk betaald moeten worden aan de ontvanger. De schenker mag het bedrag dus niet schuldig blijven.

Vervolgens moet aangifte schenkbelasting worden gedaan vóór 1 maart 2023 waarin expliciet een beroep wordt gedaan op de vrijstelling.

2023

Als deze stappen zijn gezet dan kan een vrijgestelde schenking in 2023 worden aangevuld tot maximaal € 106.671. De begunstigde moet op dat moment ook voldoen aan de voorwaarden zoals de leeftijdsgrens van 40 jaar.

Let verder op dat in 2023 de volledige schenking van € 106.671 besteed moet zijn.

Voor meer informatie over bovenstaande verwijzen wij u naar uw Cervus-adviseur.

Contact Cervus
Jan Willem Reilink    tel: (0)6 5351 2060

Delen: